Виїзний тренінг від ЛКЛАУД

Сертифікат лКлауд містить:

  • порядковий номер
  • дату й місце видачі
  • кількість годин і кредитів ЄКТС
  • перелік опанованих навчальних тем
  • форму навчання
  • підпис та мокру печатку
  • QR-код з посиланням на опублікувано інформацію про сертифікат (ПІБ, місце роботи, посада, опановані навчальні теми, серійний номер, дата й місце видачі)

Зверніть увагу: це відповідає вимогам до сертифікатів згідно чинного “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800 (п. 13).